• Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Zwrotu można dokonać w terminie 14 dni kalendarzowych.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

W tym celu przed upływem ww terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na przykład:
1. pisemnie na adres: Merkon ul. Wędrowców 6, 02-830 Warszawa;
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@store2pet.pl;

Towar zwracany należy odpowiednio zabezpieczyć przed wysyłką i odesłać na adres:

Merkon

ul. Wędrowców 6,

02-830 Warszawa

 

 

Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący.

 

REKLAMACJE

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

1. pisemnie na adres: ul. Wędrowców 6, 02-830 Warszawa;

lub

2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@store2pet.pl;


Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.